Search
Close this search box.

Συμμετοχή στην FG-Expo με επιδότηση ΕΒΕΘ

H Διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζει και για το 2023 την υλοποίηση του Προγράμματος Επιδότησης Επιχειρήσεων για συμμετοχή τους σε Εκθέσεις της ΔΕΘ ΗΕLEXPO, το οποίο δίνει την ευκαιρία στα μέλη του να συμμετάσχουν με ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα σε εκθεσιακές δράσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν, λαμβάνοντας σχετική επιδότηση από το Επιμελητήριο, στην 1η Διεθνή Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία, Forward Green (FG Expo), η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Περίπτερα 13, 14, 15  & 16, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου 2023. 

Η Forward Green (FG Expo) είναι μία πρωτοβουλία της ΔΕΘ HELEXPO, που στόχο έχει να συμβάλλει στην εφαρμογή μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης για τη χώρα, βασισμένη στην Κυκλική Οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων για βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Η νέα αυτή προσέγγιση αναφέρεται σε μία σειρά διαδικασιών που προϋποθέτει έναν κυκλικό σχεδιασμό, ο οποίος ξεκινά από τη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών και φτάνει στην παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση και εν τέλει, στην ανακύκλωση των προϊόντων που καταναλώνονται, αφήνοντας τα λιγότερα απόβλητα στο περιβάλλον. 

Μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους.  

Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας, Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων, Μηχανήματα, Εργαλεία, Εξοπλισμοί και Υλικά, Σύγχρονα Δομικά Υλικά, Βιώσιμα Υλικά Συσκευασίας, Επεξεργασία Νερού, Υπηρεσίες και Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός Προϊόντων, Ηλεκτρικά Οχήματα, Υποστήριξη Βιώσιμης Διαχείρισης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Λογισμικό και Τεχνικές, Κατασκευαστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. 

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις θα εγκατασταθούν σε σταντ τουλάχιστον 12 τμ, που θα διαθέτει εξοπλισμό, ανάλογα με την επιλογή τους (Τύπος 2 ή 3), ή δεν θα διαθέτει εξοπλισμό (Τύπος 1 – ίχνος επί εδάφους).  Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει οι ίδιοι να προβούν σε δική τους κατασκευή. Λεπτομέρειες για τον κάθε Τύπο stand μπορείτε να δείτε στη σχετική Δήλωση Συμμετοχής. Το τελικό ποσό που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΘ, που θα λάβουν την επιδότηση, σύμφωνα με τον Tύπο stand που θα επιλέξουν, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  

 Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΘ κατά τη συμμετοχή τους θα τύχουν των κάτωθι  παροχών: 

 • Καταχώριση των στοιχείων των εκθετών στον κατάλογο της έκθεσης
 • Δυνατότητα συμμετοχής των εκθετών στις Β2Β συναντήσεις µε τους Hosted Buyers
 • Προσκλήσεις σε έντυπη & ηλεκτρονική µορφή
 • Χρήση του Open Stage (διαμορφωμένος χώρος παρουσιάσεων για 20λεπτη  παρουσίαση της εκάστοτε εταιρείας/επιχείρησης 
 • Προβολή µέσω των Social Media της FG -Expo
 • Προβολή µέσω των συνεργαζόµενων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 • Αποστολή newsletters σε στοχευμένη βάση εµπορικών επισκεπτών

 

 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των εταιρειών που θα επιδοτηθούν είναι η επιχείρηση να είναι μέλος  του Επιμελητηρίου για ένα έτος τουλάχιστον και να εξοφλεί κάθε χρόνο, ανελλιπώς, τα τέλη διατήρησης της μερίδας της στο ΓΕΜΗ, καθώς και τις συνδρομές της στο Επιμελητήριο. 

Α. Για τη Δήλωση Συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επισκέπτονται το σύνδεσμο https://api.helexpo.gr/exhibitorsregistration/, επιλέγουν από την ενότητα «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ» την επιλογή «ΕΒΕΘ- FORWARD GREEN EXPO 2023, και ακολουθώντας τις οδηγίες, συμπληρώνουν και υποβάλλουν τη Δήλωση Συμμετοχής τους. 

 Β. Επιπλέον, απαιτείται: 

 1. Να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο χώρο της επιλογής τους απευθείας στη ΔΕΘ-HELEXPO, σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
 • ΕΘΝΙΚΗ 223/470300-60 – IBAN GR40 0110 2230 0000 2234 7030 060
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5202-002162-792 – IBAN GR16 0172 2020 0052 0200 2162 792
 • ALPHA 707/00/2320000394 – IBAN GR74 0140 7070 7070 0232 0000 394
 • EUROBANK 0026.0030.96.0200688210 – IBAN GR57 0260 0300 0009 6020 0688 210
 1. Να αποσταλεί στο ΕΒΕΘ, στο e-mail publicrelations@ebeth.gr, καθώς και στη ΔΕΘ – HELEXPO στο e-mail fg-expo@helexpo.gr, αντίγραφο του καταθετηρίου, όπου θα αναγράφεται η συγκεκριμένη Έκθεση (FORWARD GREEN EXPO 2023) και η επωνυμία της επιχείρησης.
 2. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου & Εκδόσεων του ΕΒΕΘ. Τηλ. 2310-370132 /  e-mail: publicrelations@ebeth.gr. 

Είναι ευνόητο ότι εάν δεν πληρούνται όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, η εταιρεία που έχει υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής, δεν θα μετάσχει στη διαδικασία επιδότησης.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, το Επιμελητήριο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το ΕΒΕΘ, θα πραγματοποιηθεί βάσει σειράς προτεραιότητας. Αποδεικτικό προτεραιότητας κατά την υποβολή των Δηλώσεων Συμμετοχής, θα αποτελεί η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το ΕΒΕΘ του αντίγραφου του καταθετηρίου του ποσού συμμετοχής.  Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής θα προτιμηθούν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση επιδότησης για πρώτη φορά. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ποσό συμμετοχής θα επιστραφεί αποκλειστικά και μόνο στις επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να μετάσχουν στην ανωτέρω δράση, λόγω συμπλήρωσης του εμβαδού του διαθέσιμου εκθεσιακού χώρου, καθώς και σε εκείνες που δεν πληρούν τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

1) η online Δήλωση Συμμετοχής για τη Forward Green-Expo   https://api.helexpo.gr/exhibitorsregistration/ 

2) Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας και οι Όροι Συμμετοχής σε εκθέσεις 

https://www.forwardgreen-expo.gr/wp-content/uploads/2022/11/kanonismos_leitourgias_full_el.pdf 

3) Παράρτημα του Κανονισμού, σημειώνοντας ότι δεν είναι σε ισχύ οι όροι, που αναφέρονται στον τρόπο πληρωμής και στην ακύρωση συμμετοχής (άρθρο 2). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέλετε να γίνετε εκθέτης;

Ελάτε να συζητήσουμε μαζί την παρουσία σας στην

Forward Green Expo!